25.10.11.1 Utlysning og ordinære søknader

UDs ene plass ved Forsvarets høyskole blir først lyst ut til alle, trolig med rundskriv.

I et innslag i Dagsrevyen i 1985 kom det frem følgende om resultatet av utlysningen1:

«Da plassen ble lyst ledig, var det kun en søker, nemlig Jon Bech, som idag er byråsjef i UD. På det daværende tidspunkt var han ambassadesekretær, …»

Det kunne vært interessant å vite om det var vanlig med så svak søkning til denne plassen. Det er vi ikke kjent med, og vi ser ikke bort fra at mange kan se på det som et sidespor i forhold til vanlig karriere, så vi har ikke festet oss noe spesielt ved utlysningen.

Jon Bech var i 1982 38 år gammel og hadde vært 1. sekretær ved ambassaden i Dar es Salaam siden november 1980. Han ble utnevnt til byråsjef i 3. administrasjonskontor i september 1983, og var således bare ett år «for tidlig ute» i forhold til det stillingsmessige kvalifikasjonskravet. I perioden 1988-90 ble han sekretær for Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité. Man må derfor kunne anta at dette var en meget solid person uten noen sikkerhetsmessige svakheter.

Fordi han ikke var byråsjef, ble han sett bort fra.

1 Aftenposten 14. november 1985.