25.1.1.5 Konrad Nordahl

Fhv LO-sjef Konrad Nordahls dagbøker fra 1950-75, som ble utgitt i 19931, var også litt vel åpenhjertige. Ronald Bye skriver2:

«Særlig bind II inneholder et vell av informasjoner som sporer inn på arbeiderbevegelsens forhold til hemmelige aktiviteter. Dagbøkene avslører også de utenriks- og sikkerhetspolitiske spenningene som skar som en kniv inn mellom sentrale Arbeiderparti-politikere. Disse dagbøkene avslører og bekrefter det mange har trodd.»

Av Nordahls notater fra 9. januar fremgår det f. eks.:

«Hadde en samtale med Hobbelhagen kl 18. Han er vår etterretningsmann som holder meg underrettet om det som skjer innen den kommunistiske leir og om den russiske infiltrasjon i norske kretser, ikke minst innen statsministerens familie.»

1 Utgitt av sønnen Ketil A. Nordahl i 1992.

2 «De visste alt», side 18.