24.9.1 Machiavelli?

Vi har også såvidt vært innom hans bror, fhv. formannssekretær Knut Frigaard i Oslo Kommune, som til slutt måtte gå pga. noen uregelmessige reiseregninger etc., men som i mange år var kjent som en meget aktiv bakspiller i partipolitikken i Rådhuset, bl.a. ved medvirkning til diskreditering av Albert Nordengen. Nordengen kalte ham gjerne «Rådhusets Machiavelli», men vi vil av hensyn til Machiavelli være varsomme med sammenligningen.

Knut Frigaard’s hustru, førstestatsadvokat Siri Frigaard, er nestleder i Eidsivating under førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Kommunikasjonslinjene mellom Trond Johansen, hans avdelingskontor i POT under Iver Frigaard og Eidsivating var således i den perioden Frigaard var i POT svært korte – om man ønsket å benytte dem. Men for ordens skyld: Vi har ikke oppdaget et eneste fnugg av ukorrekt opptreden fra Siri Frigaards side.