24.7.8 Ola Evensen

Gro Harlem Brundtlands mor, Inga Harlem, sto en tid under krigen for skrivingen av stensilene til den illegale utgivelsen av «Fri Fagbevegelse». Også daværende student Ola Evensen, Inga Harlems bror og nåværende statsminister Gro Harlem Brundtlands onkel, var med i den gruppen som produserte avisen. Han var da konduktør ved Bærumsbanen, og ble etter krigen knyttet til Forsvarets Overkommando.

Ola Evensen erstattet i 1955 Jack Helle som sjef for det spesielle sikkerhetskontoret som ivaretok forbindelsene med Ap/LOs eget overvåkingsapparat. I 1962 ble Ola Evensen utnevnt til sikkerhetsinspektør på Nordkommandoen på Kolsås – av daværende forsvarsminister Gudmund Harlem, som var utnevnt året før1.

Evensen var medlem av Evangs sentrale sekretariat som assisterte ham med de hemmeligste operasjonene. Øvrige medlemmer av dette sekretariatet var Trond Johansen, Ellen Martens (gift med etterretningsoffiseren Kaj Martens) og Ingeborg Lygren (en søster av Lygren var forøvrig også ansatt i E-staben). Det er grunn til å tro at Ola Evensen spilte en sentral rolle ifbm «U-3» (Norasonde).

1 (blank)