24.7.7 Kristian Gleditsch

I januar 1940 var det ingen som tenkte seg en tysk okkupasjon av Norge, men en klar mulighet var at vi vil bli trukket inn likevel og bli utsatt for «blitz-bombing» slik London var blitt. For evt. å møte en slik situasjon oppnevnte LO 17. januar 1940 et tremanns evakueringsutvalg med bl. a. Kristian Gleditsch som medlem (han var allerede medlem av det tilsvarende kommunale utvalg). 27. februar ble han ansatt som lønnet sekretær for utvalget på to måneders kontrakt. Bl.a. arbeidet utvalget med sikring av fagbevegelsens arkiver. Planene var ikke ferdige før 8. april og ble kullkastet av invasjonen, og 10. april brente Gleditsch det eneste eksemplar på Lillehammer1. Han dro deretter straks «på skauen»2. Senere samme vår var Gleditsch med i aksjonsgruppen som fikk bragt Norges Banks gullbeholdning i sikkerhet i England3.

1 Alfred Skar: «Fagorganisasjonen under okkupasjonen». LO/Tiden 1949. Side 16 ff og 22.

2 Skar, s. 39.

3 Skar, s. 63.