24.7.2 Jack Helle

Jack (Joachim) Helle (f. 1912) (sønn av kontrollør i Arbeidstilsynet Joachim Andreas Helle og Amanda Zachariassen, gift 1939 med Aagot Adelaide Engelsen, forøvrig eldre bror av Egil Helle, mangeårig journalist i arbeiderpressen, pressetalsmann i UD og informasjonssekretær i Olje- og Energidepartementet) hadde middelskole i Bergen og startet i yrkeslivet som fabrikkarbeider (1930) og veier i Bergens kommunale slaktehus (1936-40). Han var sersjant i 1940 og oppholdt seg i London under de første årene av okkupasjonen. Der tok han befalsskolen (1942) og vendte siden tilbake til Norge der han mot slutten av krigen var kontaktmann i Bergen for Norsk Skotøyarbeiderforbunds illegale «Faglige Utvalg». Han reorganiserte i 1944 det illegale arbeidet i Bergen og de omkringliggende distrikter etter at apparatet i disse områder var blitt rullet opp.

I 1945 ble han sekretær for Bergens forente Arbeiderparti. Han var attaché ved legasjonen i Helsingfors fra 1948, arbeidskonsulent i Bergen fra 1950, ansatt i Forsvarsstaben fra 1951, Nordkommandoen Kolsås fra 1955 og Forsvarsstaben fra 1958. Han var generalsekretær i Folk og Forsvar fra 1962 og kontorsjef hos Ombudsmannen for Forsvaret 1968-77.

Han hadde en rekke politisk verv i Arbeiderpartiet: Formann AUF-kretsstyre i Bergen 1936-38, medl. Bergen Bystyre 1945-47, skolestyret og forsørgsstyret 1945-48, formann Bergens Arbeidersamfund 1950-51, medlem av komitéen for Psykologisk Forsvarsberedskap 1952-53 og formann for samordningsutvalget for opplysningsvirksomhet om landets forsvar. Han hadde deltakermedaljen med rosett og Haakon VII’s 70 års-medalje1.

Jack Helle ble i 1950 håndplukket av E-sjef Vilhelm Evang og forsvarsminister Jens Chr Hauge for å ivareta kontakten med og bistå Ap/LO’s etterretningstjeneste som da var under oppbygging2. Til dette formål ble det opprettet en byråsjefstilling og et kontor som fikk navnet Sikkerhetskontoret. Helle tok med seg sin gode venn Øvrebø (se foran) som konsulent. Ifølge CC var Helle Evangs mann allerede før dette3:

«Operasjoner fra finsk jord ble diskutert. E-tjenesten var godt orientert om finske forhold. Evang hadde helt fra 1948 hatt en mann plassert i den norske ambassade i Helsingfors, sosialattaché Joachim (Jack) Helle. Attacheen var offiser fra 1942, utdannet i England og hadde vært sekretær i Bergens forente Arbeiderparti (1945-48) før han ble postert i Finland. Helle … løste sin oppgave i Finland på en fremragende måte.»

1 Personalopplysningene fra Hvem er Hvem 1984.

2 Ronald Bye med Finn Sjue og Alf R Jacobsen som medforfattere: «De visste alt». Tiden forlag 1994. Side 39.

3 Chr Christensen: «Vår Hemmelige Beredskap – Historien om M. M.» (kommandørkaptein Alf Martens Meyer) Cappelen 1988. Side 71.