24.4 Storaksjon for kontrollert avsløring

I kapitel 25.26 vil vi redegjøre for endel av Spilhaug-apparatets (Kjettingmannens) virksomhet frem til idag. Det er hevet over tvil at dette i alle år har vært Aps spesielle forlengede arm og det viktigste operative element for den «fjerde tjeneste», med formål å utføre klandestine og kriminelle aksjoner mot alle som av en eller annen grunn er utpekt til motstandere/risikoelementer, ut fra hensynet til å sikre Aps makt og/eller bringe Ap til makten, samt sikre at de «riktige» har makten i Ap. Gjennom HV og Stay Behind er dette en del av staten som er reservert for dette formål for Ap alene og styrt av Aps bakmenn, i forståelse med Aps ledelse, unntatt på slutten av perioden med Nordli og Steen da det ble satt inn for å bringe Gro til makten.

Herunder er dette apparatet ihvertfall siden ca. 1989 satt inn mot oss – og mange andre vi kjenner til.