24.4.4 Regjering og påtalemyndighet blunker ikke!

På grunn av i det minste alle bruddene på taushetsplikten – egentlig enda mer for desinformasjonen – burde Siljeholt allerede vært satt i varetekt av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som nå angivelig skal etterforske Lillehammer-saken på nytt, og bli sittende der til han forteller alt han vet om Lillehammer-saken og om alle sine og andres Spilhaug-aktiviteter m.m. Hvis ikke Qvigstad forstår det, bør han i neste omgang havne der selv, sammen med Siljeholt.

Siljeholts fremtreden er etter vår mening autorisert på høyeste hold – det interessante er myndighetenes motiv for å gjøre dette i Lund- og Lillehammer-tider! – og påtalemyndighetens motiv for å medvirke ved å dekke over! For begge er motivene selvsagt at de selv vil falle hvis Spilhaug faller – fordi de har vært «Kjettingkunder» alle sammen og medvirket til at helt ulovlig virksomhet har funnet sted.

Siljehjolt var (og er?) nestkommanderende i Spilhaug-apparatet (kjernen i «Alfa» og Stay Behinds «alter ego»). Der må politi- og påtaleapparatet i perioder ha vært storkunde. Det er nemlig opplyst at Spilhaugs folk infiltrerte både narkomiljøer og kriminelle miljøer1. Hvem tror man har vært oppdragsgivere for disse operasjonene? Og hvem tror man i neste runde har hatt stor glede og nytte av rapportene?

E-tjenesten styrte Spilhaug-apparatet, og visste at det man drev var ulovlig2. For å dekke seg, sørget Trond for at Spilhaug-apparatet ble nyttig for andre, særlig, POT, politi og påtalemyndighet. De måtte også forstå at dette var ulovlig, og dermed var de trukket inn som medansvarlige. For hver dag folk i justisvesenet har visst om og brukt systemet, jo mer medskyldige er de blitt. Derfor må nå alt Spilhaug og Trond driver med dekkes over, for å redde justisfolkenes egne skinn!

Som for eksempel Spilhaug-overvåkingen av «suspekte offiserer»3 og tidligere statssekretærer4 dvs. oss. Vi minner om at vi av nåværende sjef for E-seksjonen på Oslo politikammer Leif A. Lier, ble bedt om å anmelde denne kriminelle overvåkingen (slik at anmeldelsen kunne henlegges), men at det da straks ble opprettet direktekontakt Lier-Qvigstad om nye dekkaksjoner!

Når man vet at Spilhaug er beskyttet av de aller høyeste politiske sfærer, og hver dag leser i avisene at disse politikerne kommer til å sitte til Dommedag, er det jo ikke noe særlig risiko ved det likevel!

Til overmål ble Siljeholt gitt ekstra troverdighet som avhopper ved at man lot E-tjenestens talerør Alf R Jacobsen gå til frontalangrep på ham ved å plassere ham inn i sin oppdiktede verden om en majoritet av bitre og hevnlystne E-folk som i 50 år har konspirert mot de Vilhelm Evang og Trond Johansen5!

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995. Side 191.

2 Vi vet konkret om at ulovligheten av dette ble klarlagt.

3 Det er opplyst i Bye/Sjue side 197 og det kan vi «suspekte» bekrefte!

4 Det er ikke opplyst andre steder, men det kan vi også bekrefte – det gjelder flere!

5 VG 13. januar 1996.