24.4.3 Forvridd «avsløring»

Vi vet at Lund var sporet etter Stay Behinds evakueringsøvelse og Stay Behind-offiseren Israel Krupps medvirkning i Lillehammer-saken (se kap. 25.19). Derfor skulle Siljeholt presentere Krupp og antydninger om hans medvirkning på forhånd, på en slik måte at det så ut som om dette var solospill fra Krupps side og at han selv og Stay Behind-ledelsen var helt ukjent med saken. (Her mener vi at Siljeholt også hadde personlige motiver. Det er høyst sannsynlig at han medvirket selv, se kap. 25.19.3.1 og 25.19.12.2!)

Imidlertid kan vi påvise (kap. 25.19.3.1) at han i boken/TV-serien holdt tilbake ett stykke meget viktig og oppsiktsvekkende informasjon om Lillehammer-saken, og det på en så påfallende måte at han like godt kunne sagt det motsatte. Noen måneder senere ble det imidlertid hensiktsmessig for Trond-systemet at Siljeholt kom med denne informasjonen også. Dette viser hvor styrt og selektiv «avsløringen» var!

Vi tror også Lund-kommisjonen var begynt å grave i etableringen av Stay Behind og på sporet etter grupperinger som fortsatte som identifiserbare enheter i eller rundt Stay Behind. Enten hadde de funnet Spilhaug-apparatet eller lå an til å finne det. Vi vet imidlertid at vi selv etterhvert var begynt å komme ganske nær. Vi hadde allerede avslørt Norasonde og visste at det måtte være en mye større, fortsatt operativ enhet i tillegg. Vi visste i hvilket område av byen den måtte finnes, og at den var tilknyttet Stay Behind, muligens også HV. Det var bare et spørsmål om tid før vi ville avsløre Spilhaug-apparatet som Tronds operative arm ved å observere agentene i marken og jobbe med deres identiteter. Og hva vi visste, visste dessverre systemet – vi lever under full, daglig og teknisk raffinert overvåking!

Dette var meget kritisk. Siljeholt/Sjue fikk derfor i oppdrag å foreta også en kontrollert «avsløring» av Spilhaug, samtidig som de skulle skape et bilde av Spilhaug-apparat som «overlevende og utdøende privat gruppe», mest mulig distansert fra E-tjenesten, men med tilkytningspunkt til POT. Det skulle være interessant å vite om Sjue var med på Helskogs og Byes intervjuer med Spilhaug – for å passe på!

Legg merke til at Spilhaug i alle intervjuer med ham stadig benekter ethvert forhold til E-tjenesten, men det er jo umulig! Spilhaugs ene ben er solid festet i Stay Behind, som er en regulær avdeling under E-tjenesten. I virkeligheten er Spilhaug-apparatet et slags «alter ego» av Stay Behind. Kjettingfabrikken er som dekkbedrift operasjonsledelse og administrativ ledelse for Aps Stay Behind-aktivisters virksomhet i «ikke-sovende» tilstand, mens den operative rammen ligger i HV – også en militær avdeling. Denne koordineringen mellom militære avdelinger og underhold av en dekkbedrift kan selvsagt ikke gjøres av POT!

Spilhaug/Kjettingmannens apparat er således en mye verre kopi av den svenske IB-affæren. Vi snakker om Aps egen hær, kamuflert i og finansiert av statsapparatet, for på alle lovlige og helst ulovlige vis å holde Ap ved makten. Bare apparatets slette eksistens som «organisasjon av militær karakter» er et grovt brudd på straffeloven, og å kjøpe tjenester fra dette – som POT, politi og påtalemyndighet og hele systemet gjør – er medvirkning!