24.3.2.8 Kjettingmannen i Tronds og Jens Chr Hauges innerste hemmelige rom

I virkeligheten er «Alfa» i hovedsak sammenfallende med den del av hva vi har kalt «Den fjerde tjeneste» som opererer innenfor de kjente hemmelige tjenester. «Alfas» hensikt er 1) å sikre at Ap beholder eller får regjeringsmakt, 2) å sikre at Aps ledelse til enhver tid består av de «riktige» personer, og 3) å bistå med oppbygging, ledelse og internjustis i det øvrige Ap-nettverk i departementer, etater, media osv.

Kjettingmannen – Helge O. Spilhaug – og hans organisasjon er det viktigste operative instrument for «Alfa» (det kan være andre, kanskje noen som på vegne av «Alfa» passer på Kjettingmannen; i dette spillet er alt mulig under neste lag av løken).

Det er all grunn til å tro, ut fra hva vi har erfart, at Trond har sørget for at det også innenfor Spilhaug-apparatet finnes dekkfirmaer av ulik type som skaffer ytterligere kamuflasje for kriminelle operasjoner! (Alltid nye lag i løken!).