24.3.2.8.7 Kjettingmannen og POT

I tildekkingsarbeidet for Spilhaug/Kjettingmannen gis POT en bred plass. POT har betinget adgang til å drive i Norge, slik at avstanden fra hva som er lov til Spilhaugs aktiviteter blir mindre. Dessuten skifter POT-sjefene fortere, mange er døde og noen er «utenom klanen», slik at det koster lite å la POT ta skylden. Spilhaug har hatt og har visse forbindelser med POT likevel, men etter ordre fra Jens Chr Hauge, Gro og/eller Trond:

  • Av samme grunner som POT nå brukes som syndebukk har mye av Tronds virksomheter vært kanalisert gjennom Tronds innsatte leieboer i POT, Iver Frigaard, så lenge han var der, og av tilsvarende «kontaktpersoner» senere
  • Disse kontaktene – og POT selv – har dessuten «fått betalt» for dekkjobben ved at Spilhaug fra tid annen også kan brukes til formål nyttige for dem
  • Det er nok riktig som beskrevet i «Norges Hemmelige Hær»1 at Spilhaugs/Kjettingmannens kontakter i POT var Sverre Krokaas på 50-tallet, Erik Næss fra en gang på 60-tallet og Steinar Stavseng 1977-80 (alle Politisk avdeling)
  • Etter dette var det psykologen Sjues venn og samarbeidspartner Iver Frigaard i 12 år fra 1980 til 1992, avdeling for personellkontroll, anti-terror og beskyttelse ved statsbesøk (glemt av forfatterne!)
  • Idag er det sikkert riktig at det er Mona Samuelsen i Politisk Avdeling2 som er «daglig- kontakt» – forøvrig også daglig kontakt til Sturla Osen i Lund-kommisjonen!
  • Det er imidlertid all grunn til å tro at forholdet mellom POT-sjef Hans Olav Østgaard og Trond er hjerteligere enn Tronds forhold til alle tidligere POT-sjefer. Vi minner om at Østgaard søkte etter søknadsfristen da han ble ansatt av departementsråd Leif Eldring i 1993 (de bedre søkerne som hadde søkt i tide var ikke på Ap-nett!); det gjør man bare når man blir bedt om det
  • Vi er kjent med at Østgaard er aktiv i samme del av HV som sønnen til Spilhaug og at de to gjerne stikker hoder e sammen under øvelse. Dette er den delen av HV som Spilhaug har ledet i alle år, som han har rekruttert folk fra og bruker som cover på alle måter.
  • Dessuten var Steinar Østgaard sjef for Lindus fra slutten av 70-tallet til I9833. Han overtok etter Andrew Torp (nevø av statsminister Oscar Torp og fetter av E-sjef Reidar Torp). (NB: Det er meget viktig for Ap å kontrollere Lindus. f 1983 overtok major Finn Horvei4 frem til 1988, deretter ble han sjef for Stay Behind)
  • Da redaksjonen (Gerhard Helskog) i TV-serien «Bak din rygg» sendte brev til POT vedr informasjon om Spilhaug, ble brevet ganske enkelt oversendt Spilhaug-apparatet, nærmest som «rette vedkommende» innenfor samme organisasjon. Det har de forsåvidt vært – med Trond som operasjonssjef!

1 Bye/Sjue, side 193.

2 Samme.

3 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995. Side 92.

4 Kjent fra IRA-skandalen, se kap. 24.3.2.1.2.