24.3.2.8.5 Kjettingmannens personell

Ved siden av major Helge O. Spilhaug selv, har vi registrert følgende identiteter knyttet til apparatet1:

  • Frank Siljeholt, rekruttert fra HV 02-105 (Nordstrand/Bekkelaget) i 1962, da sersjant. Sivil ansettelse hos Wilh Wilhelmsen fra 1953. I 1973 rekruttert videre inn i Stay Behinds sentrale administrasjon i full stilling som sjåfør hos Stay Behind-sjefen Sven Ollestad.
  • Jan-Erik Ripel, Spilhaugs og Lindus/Stay Behinds infiltrasjonsekspert. Utdannet optiker. Hærens Jegerskole. Rekruttert til Spilhaug fra Sinsen HV, siden med i Bekkelaget HV. I 1974 videre rekruttert til Stay Behind til Lindus-nettet (etterretning)
  • Asbjørn Kilde, Kjettingmannens faste sjåfør og livvakt. Rekruttert fra «Black-gjengen» til Sinsen HV i 1956 (se dramatisk historie hos Bye/Sjue om hvordan Spilhaug rekrutterte 40 personer fra denne motorsykkelgjengen fra Karl Johan2)
  • Per «Svarte-Per» Runddal, også fra Black-gjengen. Altmuligmann. «Spesielle operasjoner». Våpenglad. Da han døde i 1990 overtok organisasjonen et enormt våpenarsenal: Plastisk sprengstoff, miner, bombekastergranater, håndgranater, ulike håndvåpen m m
  • Bjørn Grøtting. Våpenekspert for Kjettingmannen, E-tjenesten og Stay Behind. Spesielt god på lyddempere!

Roger «Kongo-Jack» Sulland. I 50-årene i sivil stilling ved Oslo lysverker. FN -soldat i Kongo. Rekruttert fra Bekkelaget/Nordstrand HV. Våpenkunnskaper. Altmuligmann. Ansatt Kjettingfabrikken fra 1976, fra 1987 som avdelingsbestyrer ved Oslo-avdelingen

1 De fleste opplysninger fra Bye/Sjue.

2 Bye/Sjue, side 188.