24.3.2.8.3 Kjettingmannens oppdrag

Helge O. Spilhaug har alltid vært Ap-mann1. Hans organisasjon har utført oppdrag for Ap-staten som ikke kunne utføres på andre måter2:

  • innenlandsk etterretning og overvåking mot venstresiden, sentrum og høyresiden i takt med Aps skiftende prioriteter
  • infiltrasjon/rekruttering i antakelig samtlige andre politiske partier, studentorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner; spesielt tung infiltrasjon i SUF (m-l), AKP (m-l) og Klassekampen
  • infiltrasjon av media – NRK og dagsaviser
  • overvåking av «suspekte offiserer», og rapportering av offiserer over hele landet der Spilhaugs HV-ungdommen avtjente førstegangstjeneste

Vi mener at overvåking av offiserer (som oftest krigsskoleutdannede) må ha vært prioritert meget høyt, siden denne yrkeskategorien er den eneste som i virkeligheten har utgjort noen trussel i forhold til å sprenge Aps «fjerde tjeneste» – den norske IB-skandalen! Dette har Jens Chr Hauge, Forsvarssjefen, E-sjefen, Trond, Stay Behind og Spilhaug vært fullt klar over, og det har selvsagt også vært årsaken til at også meget alvorlige voldelige aksjoner har vært satt inn mot oss for å få oss av veien.

Vi er etterhvert blitt rystet over å se aksjoner mot andre offiserer som Ap/Trond & Co har vurdert som trusler i forhold til avsløring av den «fjerde tjeneste».

Videre:

  • etterretnings- og overvåkingsoppdrag i utlandet
  • etterretning og overvåking mot spioner, narkotikaforbrytere og annen kriminalitet både i inn- og utland, herunder infiltrasjon av kriminelle miljøer
  • «opprydning» på Karl Johan
  • ekstra-«politi» (dvs. etterretning mot miljøer som kunne true gjennomføringen) ved store arrangementer (Kong Olavs død 1991, Fredsprisen 1994)

Vi kommer tilbake til flere oppsiktsvekkende oppgaver og aktiviteter i kap. 25.26.

1 Bye/Sjue side 190.

2 Bye/Sjue side 190 f.