24.3.2.8.1 Kjettingmannens bakgrunn

Helge O. Spilhaug ble født i Kragerø i 1925. Faren (Oscar Wilhelm Spilhaug) var sjømann, og stiftet siden Kjettingfabrikken. Spilhaug var før krigen politimann. Han forsøkte å verve seg til Vinterkrigen, men var for ung og ble avvist. I 1940 deltok han i motstandskampen ved Vinjesvingen i Telemark. Han gikk ut av politiet da tyskerne avkrevde lojalitetserklæring og ble hjelpearbeider ved Per Kure på Hasle ved Sinsen i Oslo. Han ble med i Milorg 1-32, studerte jus fra 1942 og drev etterretning mot tyskerne fra et dekkontor i Osterhaus gate. Han var med på å ta imot flyslipp i Nordmarka, og ble en gang arrestert, men slapp unna. Han var etterretningsmann i XU. Så langt omtalen hos Bye/Sjue1.

I virkeligheten var Spilhaug enda mer sentral i Milorg. Han var ifølge bedriftens jubileumsbok med i Milorgs sentralledelse sammen med Jens Chr Hauge. Av denne fremgår det også at «en god del av firmaets personell ble engasjert i motstandsbevegelsen»2. Han giftet seg i 1944 med Gerd-Anne Bergdahl.

Etter krigen gikk han inn i farens bedrift og ble dens leder fra 1957 da faren fratrådte. I 1973 trådte han ut av bedriftens daglige drift for3:

«å få tid til å gjennomføre endel spesielle oppgaver i sitt private arbeidsområde»,

men fortsatte som styreformann. I mai 1977 opprettet han Kjettingkonsulenten A/S (se nedenfor).

1 Bye/Sjue side 191.

2 Helge O. Spilhaug: «Kjættingfabriken Fram 1909-1989». Industritrykk, Oslo 1989. Side 93.

3 Samme, side 136.