24.3.2.1.2 Stay Behind, Espen Lie, MI5, MI6 og IRA

I november 1992 avslørte VG at den britiske MI5-agenten John Venning hadde vervet den tidligere norske leiesoldaten Espen Lie for bl.a. å infiltrere IRA. Et meget omfattende journalistisk arbeide hadde ført til at avisen bl.a. klarte å fotografere de to sammen1. Noe senere ble det bekreftet at det var en norsk oberstløytnant som sommeren 1991 hadde opprettet kontakt mellom de to2.

24.3.2.1.2.1 Velkvalifisert

Espen Lie er etter befalskole og noe tjeneste vernepliktig løytnant i Forsvaret. Han har tjenestegjort i Libanon. Mest kjent er han idag som tidligere leiesoldat i Libanon og som pengeinnkrever («torpedo»). Lie var på det tidspunkt domfelt to ganger etter egne opplysninger3.

Han hadde således alle «kvalifikasjoner» en slik operasjon med bruk av en agent utenfra skulle tilsi iht vanlig praksis.

Tjenesten i Libanon er interessant. Vi har avslørt flere som er involvert i de kriminelle operasjoner mot oss med helt identiske kvalifikasjoner som Espen Lie! Det kan være agenter fra Trond direkte eller via Spilhaug-apparatet. På Tronds vegne synes Frigaard og Tronds kontorsjef Terje Buljo samt Spilhaug-apparatet å ha vært koordinatorene i felten vis-a-vis «føringsoffiserene» til noen av de «UNIFIL-agentene» vi har møtt.

Denne delen av jobben på dette nivå er en drittjobb der hverken Stay Behind-ledelsen, Spilhaug eller langt mindre Trond eksponerer sin tilstedeværelse vis-a-vis en skarve «førings/caseoffiser». Det er ikke rart at fru Faremo fikk besøk av folk som trodde de jobbet for POT, men som etter alle undersøkelser (merk formuleringen) «trolig har vært knyttet til Etterretningsstaben» – dvs. uten eget vitende (se kap. 17.2).

Formålet med Espen Lies oppdrag for MI5 var å få avslørt hvordan stjålne norske våpen kunne havne hos IRA i Nord-Irland. MI5 skulle således utføre en militær operasjon på norsk jord med Espen Lie som innleiet hjelp. Meningen var at han skulle bryte seg inn i et norsk våpenlager, tilby våpnene til IRA, smugle dem til Nord-Irland og følge dem til målet slik at IRA ble avslørt og kompromittert. Det var altså snakk om gjentatte grove brudd på norsk og britisk lov.

1 VG 13. november 1992.

2 VG 18. november 1992.

3 VG 23. november 1992.