24.3.2.1.2.3 Stay Behind-sjefen selv

Senere ble det kjent at oberstløytnanten faktisk var den daværende sjefen for Stay Behind1. I 1995 ble det kjent at hans navn var Finn Horvei, Stay Behind-sjef siden 19882.

Ifølge Espen Lie selv hadde Stay Behind-sjefen sagt at E-tjenesten først hadde forsøkt å finne en mann i egne rekker som britene kunne benytte, og at ledelsen i E-tjenesten var orientert3.

At man først forsøkte å «finne en mann i egne rekker» (Stay Behind) gir en pekepinn på hvilken holdning til norsk lov som preget ledelsen i E-tjenesten på dette tidspunkt

At ledelsen ble orientert ble benektet av E-sjefen, generalmajor Alf Roar Berg. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst sa at han følte seg overbevist om at E-ledelsen ikke kjente til saken, som dermed ble omgjort til en ren personalsak overfor Stay Behind-sjefen. Men ingen ga heller noen opplysninger om hva personalsaken endte med4.

Imidlertid vil ingen Stay Behind-sjef idag våge å medvirke til en operasjon som dette uten at E-sjefen (da Alf Roar Berg) hadde samtykket. Dessuten ville Trond som liason til MI5/MI6 være fullt orientert i alle fall. En gransking av denne saken vil absolutt ha muligheter til å få avdekket at såvel Alf Roar Berg som Trond har vært involvert og således ført offentligheten bak lyset ved å la Stay Behind-sjefen Horvei ta støyten – ihvertfall tilsynelatende, overfor offentligheten.

Også VG siterte innside-kilder som fant det «lite trolig» at ingen i E-tjenesten hadde kjent til Stay Behind-sjefens rolle, og at det var «unaturlig at han ikke hadde ryggdekning for sin operasjon».

Espen Lie har forklart at han etter ett møte med MI5 i London henvendte seg til POT med spørsmål om han ville få beskyttelse hvis han gjennomførte våpentyveriet5. Det viste seg at POT var informert om planene generelt, men ikke om selve våpentyveriet – før Lie meldte seg med sitt spørsmål.

At POT skulle være delvis informert, men E-staben ikke, må de dra lenger ut på landet med!

1 Klassekampen 10. desember 1992.

2 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995. Side 166.

3 VG 23. november 1992.

4 VG 14. desember 1992.

5 Klassekampen 10. desember 1992.