24.3.1.1 CIA-finansiering

Et forhold som mange har hatt mistanke om, men som i alle år har vært benektet på det heftigste, er at LO/Ap heller ikke unnslo seg for å ta imot CIA-støtte til dette arbeidet. Men blant de mange nyhetene som strømmet på utover høsten 1995 var nettopp at1

«CIA støttet Ap økonomisk gjennom en årrekke etter 2. verdenskrig …

Betydelige beløp ble kanalisert til Ap gjennom internasjonal fagbevegelse og LO. Dette hevder tidligere CIA-agenter …

En del av pengene ble trolig brukt til å finansiere den omfattende kommunistkartleggingen som Youngstorgets maktapparat iverksatte på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet.

– CIA skaffet økonomisk bistand til det sosialdemokratiske partiet i Norge, på samme måte som vi gjorde det overfor et stort antall partier i Tyskland, Frankrike, Italia og andre land, sier eks-offiser Victor Marchetti.

LO-leder Yngve Hågensen stilte seg igår uforstående til påstandene CIA-offiserene kommer med …

Men etter det Arbeiderbladet kjenner til, økte LO’s valgkampbidrag til Ap fra rundt 125.000 kr i 1949 til hele 1,2 mill kr i 1953.»

En annen av de amerikanske kildene var Cord Meyer, i en årrekke sjef for CIAs hemmelige operasjoner. Opplysningene ble bekreftet av tidligere CIA-stasjonssjef i Helsingfors, David Whipple. Haakon Lie nektet å kommentere.

Og det var det. Her var det bekreftet, svart på hvitt, av tre navngitte CIA-agenter, det mange hadde trodd og mange hadde benektet. Da det vinteren 1967-68 ble oppdaget at AUFs internasjonale samarbeidsorganisasjon, IUSY, var CIA-finansiert (altså ikke AUF selv), vakte dette voldsom oppstandelse og øyeblikkelige krav om at formannen, Ola Teigen, måtte gå av – bare fordi han visste. Til slutt tok han sitt eget liv2.

Når det nå, i 1995, viser seg at Ap-ledelsen har løyet om dette i 50 år, høres knapt et host. Bare en million klikk fra trøtte TV-seere som kikker på hverandre og sier «Dette var da forferdelig», før de gjesper og legger seg.

Vi synes ikke nødvendigvis at det var så forferdelig at Ap i akkurat denne kritiske epoken fikk hjelp til å passe på kommunistene. Det forferdelige er at det har vært løyet om dette også i alle år, og at det overhodet ikke reageres på løgnen når den avsløres.

Er folk villige til å finne seg i absolutt alt fra teflon-Gro?

1 Arbeiderbladet 9. november, forhåndsdekning av TV-2-programmet «Bak din rygg» som ble sendt dagen etter.

2 Bjørn Gunnar Olsen: «Torgprinsene». Aschehoug 1975 og Reiulf Steen: «Maktkampe». Tiden 1989, s. 77 ff.