24.12.1 Surlien og Wiborg-saken

I 1992 ble hun av samferdselsminister Kjell Opseth oppnevnt til formann for en gruppe som gjennomgikk rapporten fra sivilingeniør Jan Wiborg som ifølge ham avdekket manipulasjon med måleutstyr og en rekke andre faglige og formelle feil som medførte at Hurum ble tilkjent mye dårligere sikt enn i virkeligheten, og at dette måtte være politisk styrt (se kap. 21.13). Surlien hadde med seg sivilingeniør Erik Jersin og direktør Harald Thunem, begge ved SINTEF, Trondheim. Gruppen avviste på de aller fleste punkter Wiborgs konklusjoner og støttet Televerkets.

Det påfallende er at Regjeringen, etter å ha blitt presset av Stortinget til å besørge en uavhengig gransking av Wiborgs konklusjoner, likevel presset Stortinget til å fatte vedtak før innstillingen var avgitt! Hvordan kunne Regjeringen – og Stortinget for den saks skyld (se foran) – ta sjansen på det? Visste Regjeringen hvilken konklusjon Surlien ville komme til før hun ble oppnevnt? Visste noen i Stortinget hva det gikk i retning av mens utvalget jobbet? I så fall – hvem lekket? Og hvem godkjente at Stortinget kunne gå til realitetsbehandling uten å ha sett innstillingen?

Detaljene i denne saken er omtalt i kap. 21.13, der vi konkluderer med at det meste tyder på at Wiborg hadde rett. Han ble offer for en regelmessig nedkjørings- og terroriseringsaksjon inntil han ble funnet død på bakken foran et hotell i Fredriksberg i Danmark. Saken ble av det danske politiet henlagt som selvmord etter en meget slett etterforskning som bare varte noen få timer.

Hvis Wiborg hadde rett, var Surlien-rapporten en dekkaksjon. (Det har vært mange slike.) Det er ikke mulig at så stor avstand som det var mellom disse to motstridende påstander i en rent teknisk sak kunne avskrives som «ulik tolkning», «saklig uenighet» e. I. Her må man bare fastslå at enten ble målingene manipulert, eller de ble det ikke. Men Surlien behøver ikke vært 100% klar over dette. Hun fungerte i så fall bare ut fra at hun hadde lært hva som var hensiktsmessig for de hun var lojal til. Ingen jurist kan likevel gå dypt inn i den tekniske materien. Som man sier i bridge: Er du i tvil, spill spar!