24.11.1.2 Sjaastad og Hauge

Daværende forsvarssjef Sven Aage Hauge var seksjonssjef i E-staben 1970-75 og E-sjef 1975-77. Som E-sjef omorganiserte han Tronds avdeling til fire seksjoner og opprettet en sivil stilling skreddersydd for Trond (sjef seksjon D), slik at han kunne fortsette til han ble 70. Hauge ble sjef for Operasjonsstaben i FO 1977-78, stabssjef 1978-82 (dvs. overordnet E-staben) og Forsvarssjef 1982-84 (herunder ansvarlig for opptaket av Treholt på Forsvarets Høyskole, se nedenfor).

Fra 1970 til 1982 hadde Hauge vært direkte overordnet Trond (unntatt ett år), som i våre og andres øyne (ref. Ronald Bye) «klarerte» Hauge rett til topps med sin kombinerte E-makt og A-makt.

Hauge hadde også i alle disse årene (ihvertfall 1970-77) hatt NUPI og dermed Sjaastad som direkte samarbeidspartner. Det var også Sjaastad som sto for utnevnelsen av Hauge til Forsvarssjef i 1982, akkurat mens Treholt-saken nærmet seg den avgjørende Høyskolefase. Dette var en historisk utnevnelse, fordi hans forgjenger, general Sverre Hamre, trakk seg ett år før tiden fordi han fikk et sivilt jobbtilbud «he couldn’t refuse». Dette har ikke hendt før eller siden, og vi er heller ikke kjent med det fra utlandet. Hauge ble således brått fungerende forsvarssjef under prosessen med opptak av Treholt på Høyskolen.

Hvorfor snakket ikke Sjaastad med general Hauge om avlyttings-, overvåkings- og Mossad-anklagene mot Trond? Det var bare en grundig undersøkelse iverksatt av Hauge, som hadde erfaring og kunnskap fra E-staben, som kunne imøtekomme oppdraget fra statsministeren til forsvarsministeren. Og hvorfor snakket ikke Sjaastad med E-sjef Jan Ingebrigtsen som Sjaastad hadde kjent fra 1978-82? Dette er en gåte.