23.6.1 Etterforskerne i arbeide

I kapitel 20.6 har vi redegjort for fire navngitte provokatører som alle har arbeidet mot Stortinget, mot oss – og mot Stortingets kontrollkommisjon. Alle har drevet etterretningsarbeid. Alfred Nordeide og Tor Thomassen har dessuten hatt som oppgave å diskreditere selve det å være overvåkingsoffer, og spesielt oss, ved å legge frem oppkonstruerte og utrolige saker som alle må forstå er gal manns verk. Ved å legge inn tallrike paralleller og henvisninger til vår sak, og late som om de er på parti med oss, skulle de oppnå at vi ble lagt «i samme skuff». Roy Skoglund har som vanlig hatt en rekke oppgaver, herunder antakelig å antyde forhold som skulle skremme kommisjonsmedlemmene fra å gjøre jobben sin.

To av provokatørene var allerede avslørt under Dahl-gruppens arbeide. De to etterforskerne Sturla Osen og Bjørn Tvete-Berger sverget da sammen med Dahl i vårt nærvær at de ihvertfall skulle avhøre disse om det så var det eneste de fikk gjort før de avsluttet. Men det skjedde ikke, til tross for at anledningen bød seg for begge. Skoglund ble innkalt, men nektet å møte, og fikk slippe! Hølmo satt i svensk fengsel, og ble ikke innkalt (eller oppsøkt).

Det skulle ikke forundre oss om det var disse to provokatørene de to etterforskerne viste til da de besøkte stortingspresident Edvard Grimstad i Stortinget for å skape inntrykk av at de var uavhengige av Dahl og forklarte at det var funnet viktige spor de ikke hadde fått etterforske. Osen/Tvete-Berger kjente også til de to andre og muligheten for at også disse kunne være provokatører.

Såvidt vi vet er imidlertid ingen av disse fire provokatører innkalt til Lund og avhørt som sådan. Tvert imot er det mye som tyder på at Skoglund har fått spille en slags rolle som «ekspert» i kulissene av utvalgets arbeide, til tross for at systemet faktisk hadde regnet ham som avslørt og «forhåndslagret» dette ved hjelp av Finn Sjue i boken «Norges Hemmelige Hær», dog uten navns nevnelse1.

De to etterforskerne Osen og Tvete-Berger lar altså alle provokatørene spille sine roller og gjøre sin jobb uten innblanding, til tross fra de vet fra Dahl-gruppen og til tross for at ihvertfall Osen har meget nær omgang med Sjue, som også vet at ihvertfall Skoglund er provokatør. Hvorfor har ikke Sjue informert Osen om dette? Hvorfor er ikke Skoglund arrestert? Selvsagt fordi både Sjue og etterforskerne har som jobb å beskytte dem og hverandre så lenge som mulig. Sjues «avsløring» skal bare suppleres med navnet når det en gang blir nødvendig å bruke forhåndslagringen til avdramatisering og beskyttelse av Sjue.

Journalisten og psykologen Finn Sjue har bl.a. spilt en nøkkelrolle ifbm terrorberedskapen, dvs. rutinemessig viderebragt informasjoner fra Blitz-miljøet, AKP (m-l), Palestinamiljøet, nynazistene og innvandringsmotstanderne, herunder kretsen rundt Arne Myrdal. Frigaard og Sjue har arbeidet provokatorisk og har også ved enkelte anledninger maktet å «forstørre» trusselen sterkt der den i virkeligheten ikke var så stor – ref Myrdalsaken.

Roy Skoglund redegjør selv jevnlig for sin tilknytning til E-tjenesten. I tillegg arbeider han for Mossad, og kan meget vel også være benyttet av Kjettingmannen. Egil Hølmo er styrt fra POT, også med mulige forbindelser til Kjettingmannen. Det samme gjelder tannlege Alfred Nordeide, som dessuten er HV-oppsatt som kaptein og tannlege og sannsynligvis tilknyttet Stay Behind og dermed meget mulig også Kjettingmannen. Tor Thomassen later til å være styrt på E-tjenestens partikanaler og kan også meget vel ha med HV/Stay Behind å gjøre.

Alle disse beskyttes av Finn Sjue, kjettingmann som i årevis har jobbet for systemet via POT, særlig i Frigaards tid, og som utvilsomt også har et forhold til Mossad. Sjue spilte en viktig rolle i å manipulere de to etterforskerne på plass hos Lund (se kap. 20.4. 14) og har hatt rutinemessige, hemmelige møter med Osen siden.

Lund-kommisjonen har «den fjerde tjeneste» ved sitt møtebord, på sin lønningsliste, blant sine «eksperter», i sine korridorer, skuffer og arkiver (foruten selvsagt i gardiner, blomsterpotter, stikkontakter og telefoner). Oppfyllelse av hele mandatet kan gjøres uten å gå ut av døren! – hvis kommisjonen vil.

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995. Side 180.