23.12.4 Torkel Hovland

Kommisjonens siste medlem, generalmajor Torkel Hovland, har selv i sin tid vært i E-tjenesten, men som ledd i en fremragende og meget bredere militær karriere der han gjentatte ganger har bevist sin integritet, uavhengighet og lojalitet til det som er grunnleggende. Dette underbygges av hva vi kjenner til om hans virke i vervet som medlem av Lund-kommisjonen, uten at vi vil gjøre nærmere rede for dette. Han er etter vår oppfatning det eneste kommisjonsmedlem som det ikke hefter et eneste spørsmålstegn ved – bare utropstegn!