22. IKKE SE, IKKE HØRE, IKKE LUKTE

Etter «tilbakemeldingsmøtet» med førstestatsadvokat Edward Dahl var vi sikre på at legitimeringen av hans arbeide var at det måtte foreligge en kjennelse for «lovlig» overvåkning, som vi en tid hadde hatt mistanke om. Leseren vet nå hva som etter all sannsynlighet har vært brukt: Provokasjonsnotatet fra Trygve Lauritzen1, muligens i en enda verre utgave enn den vi senere fikk se. Men på dette tidspunkt kjente vi fortsatt ikke eksistensen av Lauritzen-notatet.

1 Lauritzens rapport til Lier av 6. januar 1992.