22.4 Dahl var innvortes

Det var godt at førstestatsadvokat Dahl var innvortes fra begynnelsen av.

Men hvem var ellers innvortes eller utvortes? Riksadvokaten? Justisministeren? Statsministeren? De øvrige regjeringsmedlemmene? Statssekretærene? Det ville vi røyke ut, samtidig som vi ville foreta en endelig kvalitetskontroll på vår konklusjon om at det måtte finnes en lyssky kjennelse.

Det ble starten på en humoristisk, og svært avslørende korrespondanse.

I begynnelsen av juli 19941 skrev vi til Riksadvokaten med krav om å få opplyst om lovlig overvåkning var grunnlag for Dahls etterforskning, hva grunnlaget var og hvorvidt det fortsatt mentes å foreligge. Videre krevet vi å bli siktet eller tiltalt snarest hvis svaret var ja, eller få bekreftet at mistankene var frafalt og når overvåkningen hadde opphørt.

1 Brev fra oss til Riksadvokaten av 3. juli 1994.