22.2 Rettslig kjennelse – mot alle?

Og hva med hele kretsen på 20-25 personer som er utsatt for dette? Hadde man rettslig kjennelse på oss alle sammen? Både Setsaas og Ramm? Presteekteparet Holst? Alle ansatte og medarbeidere i Norsk Oljerevy? Irene Ramm? Det var litt av en liga. Var vi alle kriminelle, burde vi vel vært bak lås og slå forlengst?

Og hvorfor rykker stortingspresidenten ut og sier at Lund-kommisjonen må granske Ramm/Setsaas-saken. og ikke legge vekt på Dahl-gruppen? (Og en rekke lignende uttaleser fra andre representanter?) Etter to tidligere runder med rabalder i Stortinget, så alvorlig at flere utenriksministre har klaget over konsekvensene for norsk etterretnings troverdighet blant våre allierte, burde man ihvertfall nå sørget for diskret informasjon til de korrekte organer i Stortinget om at Ramm, Setsaas & Co er banditter som de må slutte å støtte opp om. Hvorfor går vi fortsatt fritt, også ut og inn av Stortinget?

Og hva var vitsen med hele Dahl-øvelsen hvis det var lovlig overvåkning? Hva sier Riksrevisjonen til at antakelig millioner av skattekroner ble brukt til et skuespill der den ene statsadvokaten gransker den andres helt lovlige virksomhet? Dahl er en eneste stor selvmotsigelse. Den ene dagen er det ikke lovlig overvåkning, for var det det ville etterforskning vært meningsløst. Neste dag er det blitt lovlig overvåkning, for det var nødvendig for at Dahl skulle slippe å etterforske justisvesenet. Men ikke lovligere enn at det må holdes hemmelig for Stortinget!

Med andre ord: Justisministeren stenger for «lovlig overvåkning». Dahl-gruppen åpner på vidt gap for «lovlig overvåkning».