22.1Provokatorisk «lovlig» overvåking

Vi var imidlertid like sikre på at grunnlaget måtte være provokatorisk. Enkelt nok subjektivt: Ingen av oss har noensinne drevet med noe som kvalifiserer til rettslig kjennelse. Det kan jo ikke andre vite like sikkert. Men egentlig også enkelt nok objektivt: Overvåkningen hadde funnet sted mot Setsaas i over 10 år og mot Ramm ihvertfall i nesten 4 år (muligens meget lenger i en begrenset form), uten at det forelå den minste anelse av anklage, tiltale e.l. – og likevel fortsatte det! Justisministeren hadde høytidelig meddelt Stortingets justiskomité at det ikke var noen form for overvåkning. Overvåkningspolitiet hadde meddelt Leif A Lier at de ikke drev på med noe. Det fremgikk også av Liers notat til Knut Mikkelsen som vi først fikk se senere, og i dette notatet var også Trond Johansen sitert: E-staben drev ikke med noe som helst.

De eneste som ikke direkte hadde forsikret oss om sin uskyld var faktisk Oslo Politikammer selv! Dét stemte ved våre antakelser om at det pågikk en konverteringsøvelse, der Politiet måtte finne på en eller annen dekkhistorie for den ulovlige overvåkningen som mest sannsynlig folk i E-tjenesten og Mossad Norge hadde drevet med (og fortsatte med). Det kunne ihvertfall forklare en masse spanervirksomhet med biler og hunder. Men hva med avlytting? Kan det vanlige politiet drive telefonavlytting utenom i narkotikasaker? Er ikke det ellers reservert for rikets sikkerhet og anti-terror som hører hjemme under POT? Jo, det ser slik ut. F.eks. fremgår det av Aftenposten at politiet benyttet telefonavlytting mot falskmynteri1. Da begynner mulighetene å utvide seg. Er det en skikkelig utglidning i systemet for hvordan «rikets sikkerhet», «terror» osv defineres? Ikke utenkelig. En begjæring fra Politiet om avlytting for et eller annet påskudd innenfor det rent kriminelle kunne altså tenkes å ha passert en dommer, og gjemt på gull av avlytterne siden. Da hadde forsåvidt POT og E-tjenesten sitt på det tørre: Ingen av oss!

Men hva med justisministeren i Stortinget? Hva med Politiets henleggelse pga ukjent gjerningsmann? Hva med romavlytting, som alltid er kriminelt? Hva med provokatører mot oss – og mot Stortinget? Hva med voldstruende aksjoner, trusler, psykologisk krigføring?

1 Aftenposten 28. februar 1994.