21.31 Inge Staldvik

Inge Staldvik, som da fortsatt var stortingsrepresentant for Ap1, var Arbeiderpartiets «enfant terrible» i EF- saken. Han rapporterte i november 19922 at han hadde sterk mistanke om at han var blitt avlyttet i 3-4 år fordi han hadde

«… hyppige problemer med telefonen. Han blir ofte avbrutt og får ikke gjenopptatt kontakten, har store problemer med å få summetonen sent på kvelden da det er lite trafikk på telefonlinjene, og han får ofte ukjente stemmer inn på linja. Staldvik mener også han har bevis for at avlytting skjer ved at han har fått gjengitt fortrolige samtaler med en person fra et annet hold.

… Staldvik utelukker ikke at det har vært kontakt mellom dem som avlytter ham og ledelsen i Arbeiderpartiet. Han viser til den kontakten som beviselig har vært mellom Overvåkningen og Ap tidligere. Det er særlig spørsmålet om å danne en Nei-til-EF- organisasjon i Ap som Staldvik mener kan ha gjort ham til et interessant avlyttingsobjekt.»

Problemer med å få summetone er en typisk indikasjon på romavlytting via telefon. De andre fenomenene kan være indikasjon på vanlig avlytting, fordi ringestrømmen reduseres. Forbindelsen faller da lettere sammen eller det oppstår andre feil. Til VG sa StaIdvik3:

«Jeg ser ikke bort fra at partiledelsen kan få kjennskap til det som snappes opp, jeg er ikke sikker på om alle ‘rutiner’vi har hørt om er endret …»

Som vanlig ble Staldviks mistanke bare blankt avfeid uten at noen nevnte muligheten for romavlytting via telefon. En anonym representant for Televerket sa til NTB at ‘forstyrreIsene’4:

«… kan skyldes vanlige tekniske feil på linjene. Det er for eksempel ganske vanlig at summetonen blir borte på kveldstid når folk blir oppfordret til å ringe inn til populære direktesendte fjernsynsprogrammer …»

Overfor Arbeiderbladet5 kunne divisjonssjef Magne Thorvaldsen i Televerket skråsikkert si:

«HELT UTELUKKET: – Det er utelukket at Inge Staldvik er blitt telefonavlyttet.

– Nei, noen slik avlytting er bare ikke mulig. Det blir bare gitt grønt lys til avlytting når for eksempel rikets sikkerhet står på spill. Staldvik har antakelig opplevd tekniske feil på linja. Selv om vi har færre tekniske problemer enn for bare noen få år siden, er de fremdeles å finne.

Han understreker at en uautorisert avlytting av Staldviks telefon er svært lite sannsynlig.»

Vi var også trygge og skråsikre den gangen vi levde i vår barnetro.

1 Han meldte seg senere over i SV.

2 NTB, se bl.a. Arbeiderbladet 19. november 1992.

3 VG 19. november 1992.

4 Samme.

5 Arbeiderbladet 19. november 1992.