21. FRA ANDRE DELER AV SLAGMARKEN

Vi har nevnt at det blant de hundrevis av henvendelser vi har fått gjennom årene også har vært en hel del ekte saker, dvs. virkelige ofre for statskriminalitet, høyst sannsynlig ved «den fjerde tjeneste». I tillegg har vi fulgt med i samtidsdebatten og registrert lignende saker. Vi har gått ganske langt tilbake i tid, men vært oss svært bevisst at vi da fort kommer inn i det vanskelige grenseland i den perioden da virksomheten gikk over fra å være en høyst forståelig og viktig forsvarskamp for vårt land mot femtekolonnister, og til ren politisk overvåkning og det som verre er siden.

I dette kapitlet redegjør vi for mange saker der enkeltpersoner er rammet. Vi kjenner til mange flere, og kan kort fastslå at litteraturen og media gjennom årene er fulle av tvilsomme saker og skjebner som i samtid nærmest ble rubrisert som tragiske omstendigheter. Idag finner vi det sannsynlig at mange av disse har tilknytning til samme materie. Vi har likevel droppet en lang rekke saker, særlig de som er såpass gamle at det har liten hensikt, men også halvgamle og nye saker som vi rett og slett mener dreier seg om berettiget overvåking eller der muligheten for dette er såpass stor at vi har latt det bli avgjørende i vår vurdering.

De fleste av sakene står på egne ben og vil finne sin egen løsning. For oss er de viktige, fordi de viser at den såkalte Ramm/Setsaas-saken ikke er den eneste. Den er i sitt utgangspunkt heller ikke den viktigste, men er blitt det fordi vi er de eneste som er kommet såpass langt og sitter med konkrete bevismidler. Dette kapitlet burde dokumentere at intet av det som vi sier har skjedd rundt oss, er «nytt under solen». Alt har skjedd før, og mer til. Vi håper denne oversikten siden vil sette dagsorden for en solid opprydningsaksjon som kan gi oppreisning til og løse livsflokene for så mange som mulig av de som har vært utsatt for overgrep, og andre som fortsatt sitter musestille.