21.42 Lærenem Furre

Etter Haarstad og etterfølgerne Erstad og Urdal ble det, som vi vet, verre. Den nåværende POT-sjef spiller i lys av den heftige debatt som pågår idag utvilsomt rollen som en ren desinformant. Og han har hatt ihvertfall én lærenem elev: For hva sier ikke medlem av Stortingets Granskningskommisjon, Berge Furre, om rapportene fra ikke mindre enn fem personer rundt Alexander Kielland-saken som også har hørt sine egne samtaler avspilt1?

«Berge Furre karakteriserer slike hendelser som tabber, og sier at dette vitner om at avlyttingen ikke har vært utført av en profesjonell overvåkingsorganisasjon.

Furre mener det kan ha vært utenlandske økonomiske interesser som kan ha stått bak overvåkingen.

… Furre ber om at saken blir gransket av det stortingsoppnevnte Lund-utvalget. Furre er selv medlem …

Det kan se ut som om avlyttingen skulle virke som en form for terror, sier Berge Furre til NRK Dagsnytt. Furre mener at et profesjonelt overvåkingsorgan ikke ville ha gjort slike avlyttingstabber som det de fem hevder å ha opplevd.»

Til NTB sa Furre2

«- Jeg kan ikke fatte at en offentlig tjeneste som har tilgang til fagkunnskap og fagfolk, kan gjøre så mye tabber. Det virker jo som om båndene nærmest konsekvent blir spilt tilbake.

Furre mener det er fristende å spørre om motivet kan ha vært å skremme og drive terror fremfor å avlytte.»

Her er Furre fullstendig på jordet, i beste fall lurt trill rundt av samme argumentasjon som ble brukt av Østgaard. Furre starter i likhet med Østgaard med forutsetningen om at norske tjenester bare driver med normal avlytting, ikke den ulovlige romavlytting via telefon. Slike avlyttere ringer selvsagt ikke aktivt opp til ofrene for å spille av etterpå, det må jo enhver idiot forstå!

Som vi har forklart tidligere, viser avspilling av egne samtaler at linjen ligger åpen mens det lyttes, og at ringesignalet er satt ut av funksjon. Dette krever en helt annen teknologi, bl.a. at ofrenes telefoner er modifiserte. Furres «tabbere» og Østgaards «spøkefugler» må således ha gjort minst 5 innbrudd på helt forskjellige steder og visst på forhånd nøyaktig hva slags telefon de 5 hadde for å få med riktig kretskort.

Hvis Furre ikke vet om romavlytting via telefon, selv etter så lang tid i Lund-kommisjonen, er han ikke kvalifisert for noen granskningskommisjon. Hvis han uten videre tar det for gitt at de norske hemmelige tjenestene bare bruker lovlige metoder, burde han ikke kaste bort sin tid på å sitte i noen granskningskommisjon! Hvis bestemte tekniske ting ikke virker profesjonelt utført for Furre, kan ikke han utlede av det at forøverne ikke tilhører en overvåkingsorganisasjon som vanligvis opptrer profesjonelt – deres kriminalitet er ikke alltid profesjonelt utført.

Det er ille nok at Overvåkningssjefens desinformasjon har lurt Lund-kommisjonens medlem Berge Furre. Det er like ille at Televerket driver samme desinformasjon som her anonymt overfor NTB i forbindelse med Staldvik- saken i november 19923 (se også Televerkets herr Sune i kap. 20.7).

«Mangel på summetone er ingen indikasjon på avlytting, men heller en indikasjon på at det er teknisk feil et eller annet sted på telenettet, opplyser Televerk-representanten.»

Kan noen tenke seg noen annen forklaring enn at POT selv eller noen de beskytter (E-staben?) driver med dette? Send troverdige forklaringer til oss og bli med i trekningen av ti telefonapparater garantert sammensatt på Taiwan.

1 Bergens Tidende 7. juli 1994.

2 Referert bl.a. i VG 7. juli 1994.

3 Referat bl.a. i Arbeiderbladet 19. november 1992.