21.32 Sosialdemokrater mot EF

Sekretær for organisasjonen «Sosialdemokrater mot EF» og leder for AUF i Akershus, Stein Ove Gudmundsrud, sa til Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad i 19931 at han fryktet han nylig var blitt avlyttet:

«Sosialdemokrater mot EF har nylig flyttet inn i nye kontorer i 8. etasje i Oslo Samfunnshus. Gudmundsrud forteller at under en av hans første dager på kontoret, fikk han en telefon. Plutselig hører han noen rare pipelyder på linja og stemmer bryter inn for så raskt å forsvinne igjen.

Gudmundstad som skal være korttidssekretær for SME ut året, understreker at han ikke legger så alt for stor vekt på episoden. Men har ser heller ikke bort fra at det fortsatt kan sitte igjen noen gamle ‘småhøvdinger’ rundt omkring, som ikke har lagt av seg sine gamle uvaner»

Vi legger heller ikke så stor vekt på selve episoden, som ikke dokumenterer romavlytting via telefon siden det dreier seg om en åpenbart inngående samtale, men finner vurderingen interessant.

1 Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad 26. november 1993.