21.29 Per Mathiesen

Lederen for Institutt for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, Per Mathiesen, fikk avspilt slutten av forrige telefonsamtale da han skulle ta en ny fra sin telefon på kontoret i november 1980. Saken ble henlagt måneden etter.1

1 Arbeiderbladet 5. juli 1994.