21.28 Ragni Welle Strand

Lektor Ragni Welle Strand, uavhengig sosialist, meldte til Televerket at hun i mars 1979 skulle ta en telefonsamtale og fikk avspilt sin egen samtale med svogeren rett før. To montører fra Televerket fant ikke avlyttingsutstyr. Kontrollutvalget fant ikke noe å kritisere1.

1 Arbeiderbladet 5. juli 1994.