21.23 Sverre Berntsen

Sverre Berntsen, Eidsvoll, var formann i Øvre Romerike faglige samorganisasjon fra 1974 til 1984. I 1978 fikk han overlevert to lydkassetter fra en «tillitsmann med gode forbindelser inn i sekretariatet». På kassettene var det opptak fra møter i LO-sekretariatet. Historien ble offentliggjort i Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad i november 19931:

«- Hvorfor tror du du fikk de oppsiktsvekkende lydkassettene?

– Vedkommende var blitt mer og mer misfornøyd med at LO og partiet var mer venstreorientert enn gjennomsnittet. Akkurat som jeg. Jeg følte at han ville kvitte seg med hele greia. Uten å ødelegge noe. Han trodde kanskje jeg kunne nyttiggjøre meg båndene bedre enn ham, da jeg har bakgrunn fra Forsvaret og noe kunnskap om etterretning. …

Berntsen har mange ganger stilt seg spørsmålet: Hvor kom kassettene fra? Uten å ende opp med noe entydig svar.

– Men jeg kjenner til at deltakere i politiske møter har hatt hemmelige båndopptakere på leggen.

På leggen?

– Ja, dette ble oppdaget ved en tilfeldighet, vedkommende ble fratatt opptaksutstyret så lenge møtet varte.

– Hva var hensikten?

– Jeg ser slik overvåking som ledd i et spill om makt. Man ville skaffe seg informasjon så tidlig som mulig – for å komme med mottrekk.

Han utelukker ikke at slike metoder ble benyttet av flere fraksjoner i bevegelsen.»

Berntsen ødela lydkassettene, som i seg selv ikke er noe stort poeng. Men historien sier særdeles meget om kultur og klima på Youngstorget i slutten av 70-årene. Partiet var da delt opp i mange fraksjoner og nede for telling i den økonomiske politikken, og i mange sider av utenriks- og sikkerhetspolitikken. Noen i den innerste kjerne visste at Treholt-saken var på vei opp. Det ble fortsatt drevet systematisk avlytting i Folkets Hus, og stadig flere hadde nok kunnskaper eller ihvertfall mistanker om dette.

Vi har hørt om en periode i Bergen Høyre da fraksjoneringen var så heftig at noen begynte å ta med seg sine advokater på møtene. Snart satt det advokater bak hver eneste stol. I LO/Ap skjedde tydeligvis det samme med andre virkemidler: Når toppene avlyttet og gjorde sine opptak, måtte de andre fraksjonene gjøre det også.

Berntsen hadde flere interessante observasjoner. Han var f.eks. ikke særlig overrasket over Ronald Byes avsløringer:

«- Partisekretærene i Det norske Arbeiderparti har jeg alltid sett på som små-Krustsjover.

– Men du forteller om LO-opptak. Ronald Bye skriver også om LO og Folkets Hus.

– Ja, men helt opp til rundt 1980 var alt dette innfiltret i hverandre. Jeg anser det som temmelig sikkert at overvåkingen krysset grensene. For eksempel sitter jeg inne med førstehånds underretning om at enkelte navn i partiets medlemskartotek var utstyrt med betegnelsen ‘K.symp’ for kommunistsympatisør …»

1 Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad 26. november 1993.