21.12.10 Små poenger

Vi noterer oss med interesse fra Hauglis bok at

  • Jon Kvikne, politiforeningsformannen som sto sentralt i aksjonene mot Haugli, siden fikk sin belønning: Han ble utnevnt til politiavdelingssjef – etter direkte inngrep av statsråd Grete Faremo – rett før Haugli selv gikk av1.
  • Avdelingsdirektør Jon Gotaas i Justisdepartementets Politiavdeling var mannen som gikk sterkt inn for å forfremme Kvikne, og at Gotaas mente Haugli opptrådte «umodent og uverdig»2
  • At dette er den samme Jan Gotaas som kom i klammeri med Oslos ligningssjef, Ingrid Tvedt, i forbindelse med departementets manøvreringer i Moland-saken, og som tok opp sine samtaler med henne på lydbånd for å offentliggjøre selektive utdrag, og at Haugli ikke er i tvil om at Gotaas manøvrerte henne inn i en felle3
  • Haugli konstaterer forøvrig også at hans etterfølger, Ingelin C. Killengren, etter hans mening ikke i det hele tatt var kvalifisert for å være politimester.
  • At Aftenposten ved Egil Sundar hele tiden ga full støtte til Haugli, og at Haugli etter en samtale med Sundar fikk følelsen av Sundar visste mer enn han ville ut med
  • Haugli spilte ved å advare Departementet en rolle i å forhindre at Arvid Engen lyktes i å fjerne POT-sjefen Jostein Erstad, se ellers kap. 21.10. om denne saken
  • At Haugli forsøkte å få daværende politifullmektig Anne Holt som informasjonssjef ved Oslo politikammer, men at hun glapp tilbake til NRK fordi Justisdepartementet ikke ville gi henne et ekstra lønnstrinn eller to4, og at Anne Holt idag er en berømt forfatter som debuterte med romanen «Blind gudinne» der hun ut fra sine erfaringer fra Oslo politikammer beskriver en narkotikaring drevet av kjente Oslo-advokater og beskyttet av departementet fordi inntektene gikk til E-tjenestens ulovlige operasjoner. Vi har merket oss at også andre har stusset over at enkelte kriminelle miljøer synes å ha en slags beskyttelse fra høyere makter

1 Haugli, side 91.

2 Haugli, side 91.

3 Haugli, side 91.

4 Haugli, side 188