20.9 Avlyttingssamfunnet

Et særlig forbløffende forhold er at talsmenn for Regjeringen og de hemmelige tjenester faktisk våger å kreve stadig utvidede avlyttingsfullmakter i en tid som er preget av stadig synkende tillit til den måten de eksisterende fullmakter utnyttes og omgås, og av mangel på etterforskning av et voldsomt omfang av ulovlig avlytting og overvåking.

Særlig overvåkingssjef Hans Olav Østgaard har flere ganger gått i første rekke for å oppnå tilpasning av det sivile samfunn for å forenkle avlytternes arbeid.1

«Etter vår mening bør bare selskaper som forplikter seg til å legge forholdene til rette for lovlig telefonkontroll få konsesjon til å innføre nye telekommunikasjonssystemer, sier overvåkingssjef Hans Olav Østgaard.»

Det blir mye verre. Ap-staten er allerede kommet langt i jakten på særlig det i prinsippet avlyttingssikre NetCom GSM-systemet og nordmenns muligheter for å benytte det verdensomspennende Internettet.

1 Klassekampen 8. mars 1993.