20.7.4 Kronikker og leserbrev

Avisenes spalter for «Brev til leserne», «Meninger om Mangt» osv. kan være et eldorado for desinformanter. Her er leserkretsen stor, kravene til saklighet lave og muligheten for å komme på trykk stor. Her kan man angripe den man vil helt opp til grensene mot injurielovgivningen, lansere alle slags teorier osv. Ofte er det endog lov å operere med psevdonym eller falskt navn. Vi har også sett at selv kronikkplass i avisene blir brukt til desinformasjon, fordi avisredaksjonene ikke alltid sjekker like nøye.