20.7.3 «Våpengal militærfanatiker»

En pussig form for desinformasjon inntraff etter at Dahl-gruppen hadde tatt sin «pause», flere i Stortinget hadde tolket det som at «Dahl måtte ha funnet «noe» (noe Dahl benektet), Stortinget var i ferd med å vedta opprettelse av en egen stortingsoppnevnt granskningskommisjon, og systemet var i sving for å få avsvekket vår sak mest mulig slik at denne ble fokusert minst mulig i forarbeidene til den nye kommisjonen, og særlig å få med i den nye kommisjonen de etterforskerne som var blitt brukt til tildekking i Dahl-gruppen.

I Danmark hadde det nå brygget opp en egen avlyttingssak. EkstraBladet hadde avslørt at det var funnet en avlyttingsmikrofon i telefonen til en kjent professor som var på vei inn i et viktig verv. Et problem var at hele saken var avhengig av vitnemålet til den som angivelig fant mikrofonen og fikk den fjernet, en rådgiver hos Universitetets rektor. Det hindret ikke at saken ble tatt så alvorlig at det ble opprettet både en parlamentarisk granskningskommisjon og gitt granskningsoppdrag til en statsadvokat.

Inntil Danmarks «Aftenpost», Berlingske Tidende, gikk ut med kraftig diskreditering av rådgiveren. Dermed snudde saken i danske media, og det «passet» å bringe historien i Norge. Dagbladet innledet sin reportasje slik1:

«AVLYTTINGS-BLØFF? Danske politikere med statsminister Poul Nyrup Rasmussen i spissen har latt seg lure trill rundt av en fantasifull militærfanatiker. Det ser nå ut til at hele den såkalte avlyttingsskandalen i Danmark er oppspinn fra ende til annen.»

Og avsluttet slik:

«Ingen kan bekrefte om (rådgiverens) påstander er riktige. Og selv kan han ikke sannsynliggjøre noe av det han har sagt. Tvert imot virker hele historien mindre og mindre troverdig.

TATT VED NESA: Tilbake sitter statsminister Poul Nyrup Rasmussen med en parlamentarisk granskningskommisjon og en statsadvokat som har fått i oppdrag å undersøke affæren.

Slik saken står nå, virker det som hele det politiske miljøet i Danmark er blitt tatt ved nesa av en våpengal militærfanatiker med velutviklet fantasi og stor sans for agenter og hemmelige tjenester.»

Vi tar ikke stilling til sakens realiteter i Danmark. Den kan være alt fra oppkonstruert til helt riktig. Vi tar heller ikke stilling til Dagbladets motiver eller bevissthet ved å bringe denne historien. Det morsomme er at den passer som hånd i hanske til situasjonen i Norge. Der finnes det også en offiser som forsøkes stemplet som «våpengal militærfanatiker med velutviklet fantasi». Og der finnes også et parlament som skal forklares at det «er blitt tatt ved nesa» av denne mannen.

Nei og nei, så likt. Finnes det våpengale offiserer i Danmark som vrøvler om avlytting, kan det vel også finnes slike i Norge. Det er jo logisk. Eller kan det være mer logisk at tjenester som samarbeider daglig med hverandre tidvis bruker de samme metoder for desinformasjon og diskreditering og tidvis gir hverandre litt drahjelp når det trengs? For nå trengtes det jo, etter Dahls påfallende pause og behov for å nøytralisere en truende parlamentarisk granskning i Norge.

1 Dagbladet 29. november 1993.