20.7.2 Dagbladet

Dagbladet har på mange måter vært blant de sakligste media, og faktisk den eneste avis som selv har gjort viktige avsløringer. Vi fikk en gang i juni 1993 anmodning om å komme ned til Drammensveien 10 for å bli fotografert, siden Dagbladet dagen etterpå skulle ha en reportasje om avlyttingen der nede. Vi fikk ikke vite mer, men stilte opp. Det ble avtalt at vi skulle møtes på det ene hjørnet av gården. Da fotografen ankom, trakk han straks opp kameraet for å ta bildet. Ramm var imidlertid kjent på stedet og varslet – spøkefullt – om at det neppe var rette bakgrunnen. Der hang det nemlig et digert skilt med ordene «MENTAL BARNEHELSE». Vi fikk deretter flyttet fotograferingen til hovedinngangen.

Oppslaget som kom neste dag var et forsøk på å skyte ned Trygve Lauritzens rapport om avlytting i Drammensvn 10. Denne rapporten var skrevet mens han var en vanlig engasjert teknisk etterforsker og var meget profesjonelt utført. Nå kunne Dagbladet imidlertid intervjue en person i Securitas som aldri hadde sett rapporten, men likevel kjente «forklaringen»: Securitas hadde i sin tid satt inn adgangskontrollsystemer i disse lokalene. For ukyndige kunne disse forveksles med avlytting. Uten å gå inn på det tekniske, var det helt opplagt at dette var galt. I Statoil – som hadde hatt kontorene tidligere – kjente man godt til Securitas-systemet. Men ingen der kunne forklare avlyttingsrapporten, som gikk på måling av egenskaper ved telefonlinjene og koblinger til «jumpere» i koblingsboksen. Securitas-systemet var et akustisk system som ikke hadde noe med telefonnettet å gjøre!

Et bilde av oss med bruddstykker av ord som «mental» og «helse» i bakgrunnen sammen med denne artikkelen hadde tatt seg fint ut!

Denne saken har provokatoriske trekk, men behøver ikke å ha vært en provokasjon – bare en tilfeldighet og litt slumsete journalistikk. Men den kan ha vært det, i så fall med manipulatorer i bakgrunnen.

Forøvrig gjorde Lauritzen aldri noe forsøk på å forsvare sin rapport mot Dagbladets gale hypotese. På dette tidspunkt var han forlengst snudd.