20.4.17 Forsvarets presse- og informasjonstjeneste

Med all den innflytelse Trond & Co har i Forsvaret, og all innflytelse i pressen, er det vel neppe noen stor overraskelse at han også har sine tette forbindelser til Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets Overkommando. Veien er jo ikke så lang etter vanlig tjenestevei heller, men Trond har alltid sine «snarveier» i tillegg. I en periode satt daværende oberst Bjørn Egge som sjef for P&1 – en typisk trondsk snarvei.

De senere årene har også datter av kommandørkaptein Bjarne Thorsen (nettopp fra E-staben!), Astrid Thorsen, vært ansatt i P&I. Bjarne Thorsen og Trond er svogre og begge har vært all sin tid i E-staben. Trond er således «onkel» til sekretæren i P&I.

La oss da minne om pressetalsmann Per Bøthuns sterke og uforklarlige innsats for å diskreditere Setsaas i mai 1993 (se kap. 9.3). Hvorfor skulle han det, bare på bakgrunn av et kort varslingsbrev fra Setsaas til Forsvarssjefen? Trond hadde nok også da en «snarvei» til Bøthun. Men til tross for Bøthuns uttalelser til Lars Jacob Krogh og Klassekampen, som stabssjefen senere måtte benekte, fikk det ingen ugunstig innvirkning på Bøthuns karrière.

Uttalelsene falt sommeren 1993, og Bøthun fikk (før Trond «sluttet» i 1994) to opprykk fra oberst I til generalløytnant og sjef ØKN (Øverstkommanderende for Nord-Norge) – en meget betydelig stilling. (Se også opprykkene som ble gitt E-sjef Alf Roar Berg, kap. 25.12).

Trond og Ap har alltid hatt sin egen måte å være tilstede på alle steder i media. Vi kan i den forbindelse nevne en annen mediakuriositet med den gamle garde i kulissene. Norsk Redaktørforening har en sekretær som er datter av Haakon Lie. Det er vel og bra! Men hvorfor trives hun ikke med sin fars etternavn? Hun skriver nemlig navnet sitt Gro Li Dragland! Bare et spørsmål.