20.15 Splitt og hersk

I et oppsiktsvekkende tilfelle av åpenhet uttalte en agent for det britiske MI6 (tilsvarer E-staben) til BBC i 19931 at

«… et av MI6’s favorittopplegg er å spille folk ut mot hverandre. ‘De ødelegger hverandre. Det er ikke du som ødelegger dem.’»

Måten å gjøre dette på er å manipulere ulike personer som i utgangspunktet sto sammen ved hjelp av stille påvirkning i deres respektive omgivelser, uten at de er oppmerksom på det selv. På denne måten kan venner, familiemedlemmer, forretningskolleger, partifeller etc. langsomt kjøres mot hverandre ved at det bygges opp motsetninger på helt andre områder, noen påvirkes til å opptre slik at det vekker andres mistenksomhet, rykter om hva andre har sagt og gjort resirkuleres og forstørres, andres mindre feil eller ugjennomtenkte bemerkninger forstørres og settes inn i tvilsomme sammenhenger osv. Dette er et meget følsomt område, og det er en særlig usympatisk provokasjonsform fordi den kan skape meget lange og dype sår. Vi er dessverre ikke ukjent med denne arbeidsformen heller.

1 Referert i Stephen Dorri: «The Silent Conspiracy». Mandarin, London, 1994, s. 482.