20.14 Verving

Vi kjenner en rekke eksempler på at provokatører har forsøkt seg på å verve noen på «innsiden» av vår gruppe til sine formål. To av disse episodene er fortalt tidligere (kap. 7.3.).