20.13.2 Mulig drapsforsøk

Episoden da Ramm skulle lures alene ned på Filipstad-kaia er tidligere beskrevet i kapittel 16.1. Hovedoperatøren på kaia var utvilsomt en rekruttert småkriminell. Minst to personer til var innblandet. Hverken Dahl eller Riksadvokaten ville etterforske denne saken, som godt kunne vært et drapsforsøk. Vi har bevismidler som fortsatt kan oppklare denne saken.