18.10 Hundeangrep og rettsløshet

Under pauseperioden hadde det funnet sted flere mistenkelige begivenheter. Den alvorligste var at Setsaas ble forsøkt angrepet med skarp hund på Lindebergåsen. Hele denne historien er omtalt i kap. 20.11.1 og 18.10.