17.24 Takk for hjelpen!

Men Statsministeren må ha ment at hun gjorde en førsteklasses jobb. Under utvalgsarbeidet ble hun tildelt sin St. Olav.

Hun er ikke den første som er blitt belønnet fra Slottet for sin innsats for E-tjenesten. Ifølge CC ba Vilhelm Evang sin tid sin nestkommanderende Andreas Kielland Rygg om å utvirke at to stay behind-folk, Jens Lien og Rolf Riise, fikk Kongens fortjenestemedalje i gull1:

«Rygg hadde gode forbindelser i forvaltningen og svigerfaren, byfogd Harald Gram var meget innflytelsesrik. Kommandørkapteinen (Rygg) fikk ikke vite hvorfor hans sjef ønsket at disse to industriledere skulle få utmerkelsen, men sørget for at så skjedde. Dette var selvsagt ingen stor sak, men ganske artig. Ved at industrilederne ble tildelt Kongens gull viste Evang overfor Lien/Platou-utvalget hvor bred hans innflytelse var og helt frem til Slottet.»

Etter at boken var utgitt, ble CC kontaktet av folk som kunne fortelle at både Vilhelm Evang og Trond Johansen hadde utvirket at personer som etter deres mening fortjente det også hadde fått St. Olav! 2

Etter avgivelsen av innstillingen ble Agnes Nygaard Haug belønnet med verv som kst høyesterettsdommer (se kap. 25.15.4).

1 Chr Christensen: «Det hemmelige Norge». Athenæum 1983. Side 135.

2 CC i samtaler med oss.