17.22 Uten tillit

Major Anders Hellebust, selv etterretningsoffiser fra 1972 til 1975, ble intervjuet av Klassekampen etter avgivelsen av Nygaard Haug-utvalgets innstilling sommeren 19941:

«NYGAARD HAUG UTEN TILLIT:

KK: – Stemmer konklusjonene i Nygaard Haug-rapporten med det du kjenner til om e-Tenesta?

AH: – Nei, det gjer dei ikkje. Då må i så fall fleire av del kjeldene eg brukar lyge, og eg har større tillit til kjeldane mine enn til Nygård Haug-utvalet, seier Hellebust.

Hellebust sine kjeldar har arbeidd fleire år i E-tenesta, og ein av dei arbeidde og i Ruseløkka -bunkersen.»

Hellebust sier videre at han mener Nygaard Haug-utvalget hadde vært «svært ukritiske til Trond Johansens politiske verksemd». Utvalget hadde vært «Svært venleg innstilt til styresmaktane si tolking av saka.». Han savnet også fra Nygaard Haugs side

«… ei drøfting av om det ville være naturleg for del som arbeidde i Ruseløkka å fortelle at dei har drive ulovleg arbeid – om dei eigentleg er interessert i å seie sanninga.»

Andre kommentarer som nå haglet ned over utvalget fra stortingsrepresentanter og lederskibenter desslike var «et rent bestilingsverk», «hvitvasking av E-tjenesten» og «Ap-lakeier». I et tilsvar sa nå Nygaard Haug:

«… Men kritikken fra selv ansvarlige politikere rettes mot vår hederlighet, tillit og integritet. Det virker krenkende og urettferdig.»

Dristig, av en som vet hun har løyet! Så snur hun kritikken mot Stortinget selv:

«Forsvarsminister Jørgen Kosmo har til meg også sagt at han har søkt råd om valg av enkeltpersoner i utvalget hos relevante politikere og komiteer i Stortinget, spesielt Forsvarskomitéen,»

1 Klassekampen 7. juli 1994.