17.20 Sammenblanding og Nygaard Haug

En av de mest sentrale delene av utvalgets mandat var1

«Utvalget skal, om det måtte komme over forhold, eller bli forelagt påstander som tilsier det, også undersøke og rapportere om det har vært ureglementerte forhold mellom Etterretningsstaben og utenforstående miljøer.»

Det var to «utenforstående» miljøer som var særlig i søkelyset, POT og Ap/LO. Vi retter i tillegg søkelyset mot E-tjenestens forhold til Mossad og dessuten til justisvesenet.

Denne boken er full av eksempler på sammenblanding på alle disse sektorer, eller i det minste viktige innfallsvinkler som utvilsomt burde vært gransket nærmere. Nedenfor følger oversikter med kommentarer over de av disse forholdene som et grundig arbeidende granskningsutvalg selv ville ha kunnet finne, endog uten de helt spesielle opplysninger som fremkommer i vår sak. Denne løy jo Nygaard Haug fra. I kap. 17.21 skal vi så informere om hva Nygaard Haug gikk glipp av på denne måten, både om sammenblanding og annet, selv om hun kanskje ikke er så lei seg for det.

1 Fra Nygaard Haug-utvalgets mandat, fastsatt av Justisdepartementet.