17.20.3 Sammenblanding E-tjenesten/Mossad

Dette er et tema vi går grundig inn på i denne boken. Det kunne Nygaard Haug også ha gjort. La oss her bare minne om de angrepspunkter vi har funnet:

 • Lillehammer-saken (se kap. 25.18-19), som omhyggelig og i hemmelighet ble manipulert vekk fra Nygaard Haugs mandat, byr på et vell av sammenblanding sannsynligvis både for, under og i alle år etter drapet
 • Trond Johansens kontakter med Mossad via Gehlen-organisasjonen under hans opphold i Tyskland i 40-årene (se kap. 3.3 og 5.2.)
 • Tungt-vann til Israel (se kap. 5.4)
 • E-tjenestens medvirkning til kanonbåtleveransene til Israel i 1969 (se kap. 5.6)
 • Sammenblandingen mellom det israelske «stay behind»-apparatet under Israel Krupp og det norske (se kap. 24.3.2.3 og 25.16-19.)
 • Israel Krupps bistand til å etablere E-tjenesten i Platous gt (se kap. 5)
 • U-2-saken
 • Virksomheten til Kjettingmannen (se kap. 24.5)
 • Felles bruk av provokatører/korrumpering av journalister (se kap. 20)
 • Germa Lionel-saken (se kap. 5.7.4.)
 • John Fredriksen-saken (se kap. 21.9)