17.19 Norviks besøkende og Nygaard Haug

Og de to offiserene (se kap. 8.15) som under stor risiko henvendte seg til Erling Norvik i 1982 ble like enkelt avfeid med at det nok var liten grunn til å ta dem alvorlig siden ikke noe ble gjort med saken den gangen.

Det er samme logikk – igjen av tydelig sofistisk karakter – som Morlille ble utsatt for i Ludvig Holberg «Erasmus Montanus»: Anders C. Sjaastad lyttet ikke til E-offiserene. Anders C. Sjaastad lytter ikke til tullinger. Altså er offiserene tullinger.

Og når det gjelder virksomheten i den såkalte Ruseløkka-bunkeren (der det heller ikke skal ha skjedd noe galt), tviler vi sterkt på at Nygaard Haug har fått inn den hele og fulle sannhet. Vi vil senere (i kap. 21.39) redegjøre for oppfatningen til en person som var med på å iverksette hele Ruseløkka-operasjonen til et bestemt, legitimt E-prosjekt, og senere stusset fælt over at aktiviteten var blitt dimensjonert mye større enn nødvendig for dette, og at informasjonene siden ble rapportert i former som tydet på at nordmenn ble avlyttet. Vi har dessuten selv en meget troverdig annenhånds kilde, dessverre anonym. om at det der skjedde ting som ikke tålte dagens lys.