17.10 Selektive referater

Nå hadde VG noen dager tidligere1 i mai 1994 meldt at flere vitner hos Nygaard Haug mente at utvalget systematisk utelot brennbare forhold fra referatene. – Referatene er tannlase og utvannede. De er ikke uriktige, men viktige ting er utelatt, hadde VG’s kilder sagt. Tidligere statsminister Per Borten sa det samme i klartekst til oss, og vi kan ikke tenke oss at han har noe imot å bli referert: – Ikke noe av det som var viktig kom med i mitt referat, sa Borten. Og vi måtte selv utføre et ganske grundig opprettingsarbeid. (Våre rettelser ble til slutt innarbeidet, men før det, ble det gjort et forsøk på å la disse bli stående som en slags «tillegg» til det utvannede referatet, fremfor å opprette det2. Den manøveren avviste vi3. Gjorde alle det?)

1 VG 20. mai 1994.

2 Brev fra oss til Etterretningsutvalget av 1. juni 1994.

3 Brev til oss fra Etterretningsutvalget av 6. juni 1994.