16.7 Justisvesenet slipper

Vår mistanke til Dahl vokste etterhvert. Det ble for mye dekning bak paragrafer. Uansett hvor hyggelig han var, skjedde alt på en slags defensive premisser. Alle avslagene, alt som ikke ble gjort, var forenlig med dekkaksjonen, men ikke med en offensiv vilje til å oppklare. Vi bestemte oss da for å fortsette som før, men holde de viktigste av våre nye etterforskningsresultater tilbake, ihvertfall så lenge vi hadde levert fra oss mer enn nok til å holde gruppen sysselsatt.

Det var på denne tiden vi avslørte E-stabens «U 3» – dekkfirmaet Norasonde. Var det noen opplagt sak å forfølge videre, var det denne. Setsaas nevnte konverserende for en av etterforskerne at dette måtte være noe å gå videre på, men det glapp ut av etterforskeren: «Ja. men Dahl har nektet oss å gjøre det.»1

Fra en stortingsrepresentant som hadde snakket med Dahl fanget vi opp at Dahl sa han «ikke prioriterte etterforskning av Justisvesenet». Det kom som et sjokk. Det var jo nettopp poenget fra Stortinget! Vi holdt møte med Dahl, som glatt bekreftet at det var slik. Av saksdokumentene fremgår dette til overmål: Kun én person i POT (Roar Gald) og én person i E-tjenesten (Terje Buljo) er avhørt. Ellers ingen i noen del av Justisvesenet: Oslo Politikammer, Kontrollutvalget, POT, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, og slett ikke Mossad eller noen av de hel- eller halvkriminelle provokatører som var benyttet, selv om mange var domfelt for narkotika e.l.! Den som har vært med oss i denne boken så langt, ville nok tenkt på ganske mange å innkalle for å få verifisert våre opplysninger, og gått videre!

1 Dette bekreftes ved gjennomgang av sakens dokumenter. De aktuelle personer oppgir Norasonde som del av sine personalia, og det er alt. Ingen spørsmål om hva slags bedrift dette er, dens opprinnelse, hva slags forhold disse har til den nå eller lignende. Klarte vi å finne ut hva det var, burde vel «landets beste etterforskere klart det»!