14 HET VÅR I STORTINGET

Våren 1993 la Regjeringen frem stortingsmeldingen om overvåkningsarbeidet1. Siden POT er en del av politiet, gikk denne meldingen i justiskomiteen. Vi ble varslet om at det var en henvisning i den del av meldingen som gjaldt Kontrollutvalget til «Setsaas-saken», men på en litt pussig måte. Det var henvist til 5-6 saker som Kontrollutvalget ville fremheve, deriblant «Setsaaas-saken». De andre var gitt bred omtale, mens «Setsaas-saken» bare fikk en henvisning. Ingvald Godal (H) hadde nå informert sin partifelle Wenche Frogn Sellæg som var Høyres fraksjonsleder i justiskomiteen, og hun forsto straks at det ikke var sammenheng mellom denne sakens dimensjoner og den korte omtalen i meldingen.

1 St.meld. nr. 39 (1992-93).